TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Teknoloji Olgunluk Seviyeleri

Teknoloji Olgunluk Seviyesi (Technology Readiness Level–TRL)

Geliştirilmekte olan bir teknolojinin olgunluk ve kullanılabilirlik seviyesini ölçmek amacıyla kullanılan bir ölçüm tekniğidir.

 

Teknoloji Olgunluk Seviyesi – Technology Readiness Level – TRL –  https://www.gokii.net

 

TRL 1 Çıktıları:Temel ilkeler gözlemlenir ve raporlanır.

TRL 1 Açıklaması: İlk seviye (EN DÜŞÜK) teknoloji olgunluk seviyesidir. Daha çok teknolojinin temel özelliklerinin kâğıt üzerinde gösterimini içerir. Bu seviyede temel araştırma prensipleri, bir gözlem veya bir rapor ile ortaya konur.

 

TRL 2 Çıktıları:Teknoloji kavramının formülasyonu tamamlanır.

TRL 2 Açıklaması:Teori ve bilimsel prensipler, belirli bir uygulama alanındaki kavramın tanımlanmasına odaklanır. Uygulamaların karakteristik özellikleri tanımlanır. Uygulamaların analizi veya simülasyonu için analitik araçlar geliştirilir. Herhangi deneysel bir kanıt veya detaylı bir analiz bu aşamada yoktur. Yeni kavram, fiziksel ve matematiksel prensiplere dayanmaktadır.

 

TRL 3 Çıktıları:Analitik ve tecrübeye dayalı olarak, kritik fonksiyonlar ve/veya özellikler kanıtlanır.

TRL 3 Açıklaması:Kavram gösteriminin onaylandığı aşamadır. Teknoloji olgunlaşma sürecinin bu adımında aktif Ar-Ge, analitik ve laboratuvar çalışmaları ile başlamıştır. Bu seviyede TRL 2’de ortaya atılan fikirler, deneysel ve analitik olarak kanıtlanmalıdır.

 

TRL 4 Çıktıları:Laboratuvar ortamında tezgâh üstü, bileşen ve alt bileşen doğrulaması yapılır. Laboratuvar ortamında prototip elde edilir.

TRL 4 Açıklaması:Prototipin tüm aksamları ile entegre edildiği ve test ile doğrulanmasının yapıldığı aşamadır. Teknoloji alt bileşenleri veya temel teknolojilerinin tümü prototip üzerine entegre edilmiştir. Test aşamasında, tüm temel teknolojileri ve alt bileşenleri entegre edilmiş olan prototip, tam ölçekli problem ve veri setleri ile test edilir. Laboratuvar ortamında prototip elde edilmiştir.

 

TRL 5 Çıktıları:Laboratuvar prototipinin (tezgah üstü tasarım veya bileşen) uygun çevresel ortamda doğrulaması yapılır.

TRL 5 Açıklaması:Laboratuvar prototipinin veya temsili modelin uygun çevresel ortamda (gerçek ortamı temsil eden ortamda) ilk denenmesinin ve doğrulamasının yapıldığı aşamadır. TRL 4 ve TRL 5 arasındaki temel fark, geliştirilmekte olan sistemin doğruluğunun (fidelity) bir kademe daha artmış olmasıdır. Prototip uygulamaları, hedef çevre ve ara yüzleri karşılamalıdır.

 

TRL 6 Çıktıları:Sistem/alt sistem modeli ya da prototipi, uygun çevresel ortam da gösterilir.

TRL 6 Açıklaması:Tam ölçekte karşılaşılabilecek olası tüm gerçek problemlerin, uygun çevresel ortam şartlarında temsili model veya prototipe uygulandığı aşamadır. Bu aşamada prototip veya temsili model örneğin uçmak veya uzaya gönderilmek zorunda değildir. Bu ortamları simüle eden, uygun çevresel ortamda testler yapılmalıdır. Seri üretim prototipi bu aşamanın sonunda ortaya çıkarılabilir.

 

TRL 7 Çıktıları:Prototip, operasyonel ortamda (gerçek ortamda) gösterilir.

TRL 7 Açıklaması:Operasyonel ortamında (gerçek ortamda) sistem prototipi gösteriminin olduğu aşamadır. Sistem veya prototip, gerçek ölçekte veya gerçek ölçeğe yakın boyutta, tüm fonksiyonların deneme gösterimi ve testler için uygundur. Operasyonel ortamda doğrulama yapılır (Mesela, uçuş testlerinin yapılması veya ilaçlar için Faz 2 çalışmasının yapılması ve Faz 3 klinik araştırması için FDA’dan onay alınmış olması veya geliştirilen bir otomatik hastane yatağının hastanede belli bir süre denenmesi, vb). Seri üretim prototipinde iyileştirmeler yapılır. Prototip, tamamlayıcı ve ana sistemlerle iyi şekilde entegre olur. Tasarım onayları ve testleri yapılır.

 

TRL 8 Çıktıları:Sistem tamamlanır ve performans değerlendirmesi test ve gösterimleri yapılır (üretim hattına ilişkin hazırlıklar tamamlanır).

TRL 8 Açıklaması:Sistem geliştirmenin son aşamasıdır. Çoğu kullanıcı dokümanları, eğitim dokümanları ve bakım dokümanları tamamlanır. Nihai üretim çizimleri tamamlanır. Tüm fonksiyonel testler operasyon ortamında farklı senaryolar ile test edilir (uluslararası sertifikasyonlar dahil, örneğin Amerikan Federal Havacılık Dairesi sertifikasyonu gibi). Kalite belgeleri (ürüne veya geliştirilen sisteme ait) tamamlanır.

 

TRL 9 Çıktıları:Sistem ticarileşir.

TRL 9 Açıklaması:EN YÜKSEK teknoloji olgunluk seviyesidir. Sistem yaşam döngüsü planlamaları tamamlanır (üretim/yatırım, işletme ve idame maliyet kalemleri, vb.). Optimum maliyet kalemleri planlanır. Ürün/sistem ticarileşir; pazara sunulur.

 

Teknolojik Doğrulama:

İnovasyon projesinin başarılı şekilde tamamlanması için, TRL-Teknoloji Olgunluk Seviyelerinden, en az TRL 6 tamamlanmış olmalıdır.site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr