TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Teknokentte Şirket Kurmak Mantıklı mı Değil mi?

Teknokentlerde şirket kuranlara sağlanan vergi avantajları anlatıldığı kadar var mı? “Teknokent vergi avantajları nelerdir ve nasıl uygulanır ve teknokent başvuru süreci ana hatları ile nasıl yürütülmelidir” gibi soruların cevaplarını aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

 

1-Teknokentte şirket kuranlara özel olarak uygulanan gelir/kurumlar vergisi avantajı nedir?

Teknokent dışında faaliyet gösteren bir firma için; kurumlar vergisi oranı % 25 olarak uygulanmaktadır. Bu firma geliri ve gideri arasındaki farkın % 25'ini kurumlar vergisi olarak öder.

Teknokent içinde faaliyet gösteren bir firma için ise yukarıda belirttiğim % 25 oranında kurumlar vergisi yükü söz konusu değil.

 • Tabii ki kurumlar vergisi avantajı ile ilgili başka detaylar mevcut ama temel olarak ilk ve en önemli avantaj teknokentte şirket kuranlar için kurumlar vergisinin olmaması.
 • Ama bu noktada çok önemli bir konuyu bilmek gerekiyor. Yukarıda bahsedilen Kurumlar vergisi avantajı sadece teknopark yönetimi tarafından onaylanan proje kapsamında kesilen faturalar için söz konusu
 • Teknokent Vergi Avantajından Nasıl Faydalanılıyor? Projenizin onaylanması ve yazılım, tasarım ve Ar-ge faaliyetlerinde bulunmanız gerekiyor.
 • Projeniz onaylandıktan sonra teknokent yönetici şirketinden alacağınız muafiyet yazısını vergi dairesine teslim etmek gerekiyor. Bu yazı vergi avantajlarının uygulanması için şart.
 • Şirketin elde edeceği her gelir teknokentlerde vergi avantajı kapsamında mı? Hayır Bankadaki paranızdan elde edilen faiz geliri, dövizden elde edilen kur farkı geliri, şirkete ait bir eşyanın satış geliri veya proje kapsamında olmayan işlerden elde edilen gelirler için teknokentte olsanız bile yukarıda bahsedilen kurumlar vergisi avantajı bulunmuyor.

 

Teknokentte faaliyette bulunmak için şirket merkezini teknokente taşımak gerekiyor mu?

 • Hayır, şirketinizin merkezini teknokente taşımadan sadece teknokentte şube açarak faaliyette bulunulabilir ve vergi avantajlarından (şube nezdinde) faydalanabilirsiniz.
   

2-Teknokentte Şirket Kuranlara yönelik olarak sağlanan KDV avantajı nedir?

 • Katma Değer Vergisi Konusu

 • Yazılım, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri ile ilgili olarak Teknokent dışında yer alan firmalar %20 oranında katma değer vergisi hesaplaması gerekiyor. Yani teknopark dışında yurtiçine çalışan firmaların KDV ödemesi gerekiyor.
 • Ancak Teknokent “içinde” yer alıyorsanız bazı şartları yerine getirdiğiniz takdirde katma değer vergisi sıfır.
 • İlgili Mevzuat: Teknoloji geliştirme bölgesinde (teknokent)faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde (31/12/2028 tarihine kadar) münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır.

3-Teknokentte Şirket Kuranlara Sağlanan İstihdam edilen Personellerin Ücretlerindeki Gelir Vergisi Avantajı

Gelir Vergisi Konusu

 • Teknokent içindeki firmanızın çalıştıracağı personellerden Arge personeli, Tasarım personeli ve destek personellerinin ücretleri her türlü vergiden istisna. (Gelir ve Damga vergisi)
 • Şöyle açıklayayım; her personelin ücreti gelir ve damga vergisinden istisna değil, kanunda belirtilen sayıda ve nitelikte personelin ücreti gelir vergisinden istisna.
 • Yani bu bilgi şirket sahibi için şunu ifade ediyor; bu avantaj sayesinde teknokentte kurmuş olduğunuz firmanız muhtasar beyannamesinde çok daha az vergi ödüyor.

4-Teknokentte Şirket Kuranlara Sağlanan istihdam edilen personellerin ücretlerindeki SGK işveren payı avantajı

SGK İşveren Payı Konusu

 • Teknokent içinde çalışan personelinizin sigorta primi, dışarda çalışanlara göre daha düşük. Ama gelir vergisi gibi sıfır değil.
 • Hesaplamanın temeli, teknokentte faaliyet gösteren firmaların bordro hesaplamalarında sigorta primi işveren hissesinin yarısını ödememek üzere kurulu.
 • Bu SGK avantajından faydalanmak için Teknokent yönetici şirketinden alacağınız SGK Muafiyet Yazısını SGK Müdürlüğüne teslim etmeniz ve 4691 Sayılı Kanun ekranını açtırması gerekiyor. Yoksa bahsedilen destekten faydalanamıyorsunuz.

1-Şirket Kuracağınız veya şirketinizin merkezini taşıyacağınız veya şubesini açacağınız Teknokent’i seçmek

 • Müsaitlik durumu olan bir Teknokente başvurmak istiyorsanız, ilk olarak yapmanız gereken Teknokentin internet sayfasına girip ön başvuru formunu doldurmak.

2-Teknokent ön başvuru formunu doldurmak

 • Doldurduğunuz ön başvuru formuna göre yönetici şirket tarafında bir ön değerlendirme yapılıyor.
 • Bu başvuru sırasında genel olarak değerlendirme yapılarak, bundan sonraki süreç hakkında bilgilendirme de yapılıyor.
 • Ön başvurunuz her durumda onaylanıyor ama bu durum her halükarda size yer verileceği anlamına gelmiyor. Ana başvuruyu tamamladıktan sonra hakem süreci başlar, eğer size uygun yer yok ise sıraya alınıyorsunuz.

3-Ön değerlendirmeden sonrası ne olur?

 • Ön değerlendirme olumlu olursa asıl başvuru için yönetici şirket genel olarak bir başvuru formu veriyor ve doldurmanızı istiyor.

Asıl başvuru formunda

 • Şirketin vizyonu, misyonu
 • Başvuru ücret dekontu
 • Genel firma tanıtımı
 • Projelerin detaylı anlatımı gibi bilgiler oluyor. Birden fazla proje ile başvurabiliyorsunuz.

4-Asıl başvurunuzu da tamamladıktan sonrası süreç nasıl?

 • Asıl başvurunuz sonrası süreç başlıyor, proje değerlendirme komisyonu bazen revize istiyor.
 • Süreç başlamadan hakemler konusunda da bilgilendiriliyorsunuz.

5-Sözleşme için davet edilme

 • Sonunda Hakemler ilgili mevzuata göre proje değerlendirme komisyonu, görüşlerini yönetici şirkete iletiyor ve başvuru hakkında nihai kararlarını veriyor olumlu olursa sözleşme için davet ediliyorsunuz.
   

Sonuç olarak, teknokentte şirket kuran veya kurmayı planlayan kişilerin şirketlerinin vergi beyannamelerinde istisna ve muafiyetlerden faydalanılacağı için her zaman vergi incelemesine alınacakmış gibi beyannamelerin son derece özenli hazırlanması çok önem arz ediyor.

 

Sevgili müşavirimiz Evren Bey'e geniş bilgilendirmesi için teşekkür ederiz.site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr