TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Liderlik Yazı Dizisi-3

Sosyo-Analitik Bakış

Yıllarını kişilik psikolojisi çalışmalarına adamış, son on beş yıldır da liderliğin sırlarını çözmeye emek vermiş bir bilim adamı Robert Hogan’ın süzme bir yalınlıkla dile getirdiği yorum, liderlik davranışına açıklık getirmektedir.
 

İnsanlar hayatta kalabilmek için topluluklar içinde yaşarlar. Bunun gerçekleşmesi için topluluğun öncelikle kişiyi kabul etmesi gerekir. Topluluğa kabul edilmeyen birey hayatta kalamadığı gibi, tüm dünya toplumları tarafından kabul edilmeyen topluluklar da varlıklarını sürdüremezler, insanlık sahnesinden silinirler. Kabul edilme çabası “iyi geçinme” davranışlarını gerektirir. Topluluk içindeki diğer insanlarla işbirliği yapma, onların değerlerini ve inançlarını paylaşma, yardım alıp verme, destek olma, anlama ve anlaşma, iletişim kurma davranışları “iyi geçinme” davranışlarıdır.
 

Her topluluğun içinde insanlar işbölümü yapar ve çeşitli roller üstlenirler. Sonuçta her grupta bir hiyerarşik düzen oluşur. Bazı bireyler rollerini daha iyi yerine getirdikleri için de topluluk içinde sivrilir, “öne geçer”. İşini iyi yapan, uzmanlık kazanan, sorunlara daha etkin çözümler üreten, daha azimle rekabet eden, çevresindekileri etkileyen ve yöneten kişiler topluluk içinde daha önde bir konum elde eder ve “öne geçme” davranışı gösterir.
 

Sosyal etkileşim içinde her birey kendi kişilik özellikleriyle uyumlu bir dizi “iyi geçinme” ve “öne geçme” davranışı sergiler ve kişiliğini ortaya koyar. Bu etkileşim içinde kendini tanımlar ve bir kimlik oluşturur. Kimlik bireyin “olduğunu düşündüğü” kişidir. Kişinin umutları, inançları, değerleri kimliğidir; bireye içerden bakıştır. “Ben önemli şeyler yapmak ve kazanmak isteyen, risk almaktan kaçınmayan, başarılarımın takdir edilmesini arzulayan biriyim”. Bir de bireyin çevresindeki kişilerin ona baktıklarında dışardan gördükleri kişi vardır. Bu da bireyin kişiliği, bir başka deyişle itibarıdır. “O hırslı, rekabetçi, çalışkan, tuttuğunu koparan, zorluklardan yılmayan, özgüvenli, sınırları zorlayan, kararlı biridir.

 site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr