TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Ekibimizi Etkin Bir Şekilde Nasıl Yönetiriz?-1

Bugün ekip çalışmasının önem kazandığı iş hayatında, liderliğin önemi daha da artmıştır. Bir şirketin başarılı olması, çalışanlarına gurur ve mutluluk vermesi, uzun dönemde kârlılığını sürdürmesi, rekabet ortamında varlığını sürdürmesi ekip çalışması ve ekibi etkin bir biçimde yönlendiren liderlerle mümkündür.
 

Geçen yüzyılda başlayan ve giderek hızlanan gelişmeler, iş hayatını da kökten bir değişime uğrattı. Bireylerin karşılıklı bağımlı ekipler halinde, kurumların da karşılıklı bağımlı bölümler halinde etkinlik kazanması, özellikle ekip düzeyinde liderlik davranışına olan ihtiyacın artmasına yol açtı.
 

Ünlü gazeteci-yazar W. Lippmann -Herkes benzer düşüncedeyse, hiç kimse fazla düşünmüyor demektir- diyor. Bize bizim söyleyeceklerimizden farklı bir şey söyleyemeyecek biriyle nereye kadar ilerleyebiliriz ve bu bize ne katar? Bir liderden beklenen, birlikte çalıştığı insanların yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarma ve kullanma yeteneğidir. İnsanları harekete geçirme, insan potansiyelini etkin yönetme, enerji verme ve yön gösterme 21. yüzyıla doğru ekip liderlerinin sahip olması gereken birincil önemdeki becerilerdir.
 

Ekibini oluştur.Ekip çalışmasına geçme heyecanıyla kurumlar zaman zaman, etkin bir ekip çalışmasına geçmek için gereken aşamaları gözardı edebiliyorlar. Böyle bir yaklaşımın tuzağına düşmemek için öncelikle ekip oluşturma sürecinin basamaklarını iyi tanımak gerekir.
 

Ekip misyon ve amacının belirlenmesi. Ekibin varoluş nedeninin açık olarak tanımlanmadığı işletmelerde, belirsizlik hakim olur. Amaç açık ve belirgin olduğu kadar üyeler açısından geliştirici, heyecan verici, hatta bireylerin bedensel ve zihinsel sınırlarını zorlayıcı olmalıdır.
 

Ekip içi rollerin dağılımı. Roller açıkça tanımlanmalı, ekip üyeleri suçlamadan ve savunmaya geçmeden performans analizi yapabilmelidir. Aksi halde görevlerin yerine getirilmesinde büyük enerji kaybı yaşanır.
 

Ekip çalışma süreçlerinin tanımlanması. Ekip çalışma süreçleri, etkili toplantı yönetimi, karar verme, problem çözme, çatışmaları fırsata çevirme gibi birlikte çalışma becerilerini içerir. Ayrıca bireylerin tanınma, çalışmalara katılma, kabul görme ihtiyacı da ekip yaşamının genel kalitesini belirleyen bir etkendir.
 

Ekip içi ilişkilerin düzenlenmesi. Üyeler arası ilişkilerin güçlü olması için, en başından, içten ve açık bilgi alışverişi, yüksek performans beklentisinin ifade edilmesi, geribildirim verilmesi ve gelişmiş güven duygusu yaratılmalıdır.
 

Ekipler arası ilişkilerin düzenlenmesi. Aynı kurumdaki farklı ekipler arasındaki ilişkiler, ekip üyelerinin bireysel davranışlarından, ekip normlarından ve ekibin geçmişinden etkilenir. -Biz ve onlar- duygusu, işbirliği yerine rekabete yol açar ve enerji yanlış ve gereksiz yere kullanılır.
 site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr