TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Ekibimizi Etkin Bir Şekilde Nasıl Yönetiriz?-4

2000 yılında Nobel ödülü alan ünlü matematikçi Nash’in hayatının konu edildiği -Akıl Oyunları- filmiyle dikkatleri çeken oyun teorisi, birbiriyle çelişen olasılıklar karşısında en doğru stratejiyi saptama, bireylerin davranışlarını belirlerken tek başlarına değil, diğerlerinin de tavır ve niyetlerinin dikkate alınması yöntemidir.
 

Kazanan ve kaybedenin olmadığı oyunlarda işbirliği önem kazanır. Oyuncuların işbirliği yapması halinde iki tarafın da kazanması mümkündür. Aslında oyun teorisi, gerek ekip içi, gerekse aynı kurumdaki ekipler arası ilişkilerde çatışma yaşandığında, çeşitli olasılıklar arasında en doğru stratejiyi seçmeye yönelik sistematik bir yaklaşım sunmaktadır. Ekiplerin oyunu nasıl oynadığı günümüzde çok önemlidir. Dengenin her iki tarafın da lehine olmasından herkes kazançlı çıkacaktır.

ekip yönetimi 

Duygusal zekanla fark yarat


Duygusal olgunluğun en önemli yanlarından biri, duygularını kontrol edebilme özelliğidir. Başarılı liderlerin büyük bölümü duygu dünyalarını denetleyebilirler. Verilen her kararın ve atılan her adımın ardında aklın gerekçeleri olduğu kadar duygu dünyasının izleri de vardır. Duygular, amaca hizmet ettiklerinde son derece yararlıdır; yol gösterir, harekete geçirir ve etkinliği artırırlar.
 

Duygusal açıdan olgun bir lider;

Duygularının ne olduğunu bilir ve kararlarında onlardan yararlanır,
Duygusal yaşamını ona teslim olmadan yönetebilir, bunalım ya da kaygıların hayatını karartmasına izin vermez ya da kızgınlıkla ayağı yerden kesilmez,
Engeller karşısında direnebilir ve hedeflerine ulaşmak için duygu ve davranışlarını yönlendirebilir,
Başkaları ne hissettiğini söylemek zorunda kalmadan, onların duygularını okur,
Ekip içi ilişkilerde sorun olabilecek duygu patlamalarını ustalıkla ve uyum içinde yönetebilir.


Ekip üyelerini harekete geçir


Çalışma hayatı açısından motivasyon, kişilerin çalışmayı başlatmalarını, sürdürmelerini ve görevlerini istek ve coşkuyla yerine getirmelerini sağlar. Yapılan araştırmaların bazıları, amaçların belirlenmesine çalışanların dahil edilmesinin en güçlü motivasyon faktörü olduğunu işaret etmektedir. Dolayısıyla, kurum içinde verimi yükseltecek en önemli adım, çalışanların amaçların saptanmasının yanı sıra bazı kararlara katılmalarını sağlamak olabilir.


Ekip liderinin sorumluluğu birlikte çalıştığı kişilere iç motivasyonlarını yüksek tutmaları gerektiğini ve bunun kendi sorumlulukları olduğunu hatırlatmaktır. Bu nedenle, liderin kendisi düşük motivasyonlu olmamalıdır.
 

Kültürel farklara duyarlı ol


Toplumsal kültürde var olan değerler, yöneticilerin çalışanlar hakkındaki varsayımlarını etkiler ve onlara karşı davranışlarını şekillendirir ve yönlendirir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalar, Türk toplumunun ataerkil bir yapı gösterdiğini, topluluğa bağlılığın önemli bir değer olduğunu ortaya koymuştur.
 

Ekip içi iletişimin başarılı olması, liderin yaklaşımının kültür yapısına uygun olmasına bağlıdır. Türkiye gibi toplulukçu kültürlerde liderlerin grup bilincinin gelişmesine destek vermesinin daha iyi sonuçlar yaratması beklenebilir.
 

Sonuç,

Bugün ekip çalışmasının önem kazandığı iş hayatında, liderliğin önemi daha da artmıştır. Bir şirketin başarılı olması, çalışanlarına gurur ve mutluluk vermesi, uzun dönemde kârlılığını sürdürmesi, rekabet ortamında varlığını sürdürmesi ekip çalışması ve ekibi etkin bir biçimde yönlendiren liderlerle mümkündür. Ekip liderinin insanları yönetmesi için duygularını yönetmesi gerekir. Ancak kendinin farkında olan lider, başkalarını da anlayabilir ve yönlendirebilir ve böylelikle ekibinin etkin çalışmasını sağlar.
 site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr