TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

HTML 5

Web spesifikasyonlarını düzenleyen World Wide Web Konsorsiyumu (W3C), HTML 5'le ilgili eni bir plan açıkladı. Bu plana göre, 2014 yılı sonuna dek HTML 5'in Tavsiye niteliğini kazanması yani tamamlanmış bir standart haline getirilmesi öngörülüyor. Konsorsiyum ayrıca 2016 yılı sonuna dek de daha geniş kapsama sahip bir HTML 5.1 standardı oluşturmayı hedefliyor. Bu oldukça önemli bir gelişme zira şimdiye dek, HTML 5'in 2022 yılına dek bir standart olması beklenmiyordu. 

Web spesifikasyonlarını düzenleyen World Wide Web Konsorsiyumu (W3C), HTML 5'le ilgili eni bir plan açıkladı. Bu plana göre, 2014 yılı sonuna dek HTML 5'in Tavsiye niteliğini kazanması yani tamamlanmış bir standart haline getirilmesi öngörülüyor. Konsorsiyum ayrıca 2016 yılı sonuna dek de daha geniş kapsama sahip bir HTML 5.1 standardı oluşturmayı hedefliyor. Bu oldukça önemli bir gelişme zira şimdiye dek, HTML 5'in 2022 yılına dek bir standart olması beklenmiyordu.
 

W3C Konsorsiyumu'nun geliştirdiği yeni plan çerçevesinde, HTML Çalışma Grubu bu yılın sonuna dek bir “Tavsiye Adayı” hazırlayacak. Bu standart adayı içinde açıkça tanımlanmış, kararlı ve şu anda web tarayıcılarında kullanılan özellikler yer alacak. Tartışmalı olan, kararlı olmayan veya halihazırdaki uygulamalarla birlikte çalışırlık sorunları olan özellikler Tavsiye Adayı adlı şemada yer almayacak. Yani oluşturulan Tavsiye Adayı aslında HTML 5.0 için temel özellikleri ve spesifikasyonları belirleyecek diyebiliriz. Sonrasında ise Bu Tavsiye Adayı, yapılan çalışmalar ile birlikte nihai halini alacak ve 2014 yılı sonunda resmi olarak Tavsiye adını alarak standartlaşmış olacak.
 


W3C'nin HTML Çalışma Grubu, HTML 5.0 Tavsiye Adayı'nın hemen ardından ise HTML 5.1 Tavsiye Adayı üzerinde çalışmalara başlayacak. Bir önceki standart şemasında yer almayan tüm özellikler, bu yeni çalışmada ele alınacak ve 2014 yılı sonuna dek bu kez HTML 5.1 için bir Tavsiye Adayı oluşturulmuş olacak. Sürecin bu şekilde 2 yıllık periyotlar halinde HTML 5.2, 5.3 ve 5.4 şeklinde devam etmesi öngörülmekte.

HTML 5'in standartlaşması şimdiye dek farklı önceliklere sahip grupların çekişmeleri ve ortak bir nokta bulamamaları nedeniyle oldukça ağır aksak ilerleyen bir süreçti. Zaten W3C'nin yayınladığı yeni planda da bu duruma dikkat çekilerek “tartışmanın negatif tonu yüzünden” bir ilerleme sağlanamadığı vurgulanıyor. Bu açıklamalar, 2022'ye dek ancak hazır olması beklenen HTML 5 standardizasyonunda önemli bir dönemece girildiğini gösteriyor. Ancak HTML Çalışma Grubu'nun bazı üyelerinin yeni plan konusunda, yeterli tartışma yapılmadan alelacele davranıldığı ve de kendi uzmanlık alanlarına yeteri kadar önem verilmediği gibi eleştirileri de mevcut.

HTML 5'in standartlaşması, tüm Web camiasının bu dile yöneldiği göz önüne alınırsa oldukça büyük bir önem taşıyor. Ancak W3C tarafından yayınlanan yeni plan, Web geliştiriciler için çok büyük bir etkiye sahip değil zira geliştiriciler böyle uzun vadeli planlardan ziyade günden güne hareket etmeyi tercih ediyorlar. Ancak Google, Apple ve Microsoft gibi devlerin HTML 5'e yöneldikleri ve HTML 5 sayesinde gelen pek çok özelliği kendilerine patentlemeye çalıştıkları düşünülürse, W3C'nin süreci hızlandırmaya çalışması daha anlaşılır hale gelmekte.  
 site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr