TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

İnovasyon Stilleri

İnovasyon Stilleri ile fikir geliştirme, etkili takımlar kurma ve fikirleri kabul ettirme yetilerinizi geliştirebilirsiniz. Bu teknikler kısaca şöyle;
 

Hayal Etme: Bazı kişiler sonuca odaklanmayı sever. Ne yaratmak istedikleri ile ilgili bir vizyonları vardır. Bir takıma yön, ilham ve hız verebilirler. Onlar hayal etmeyi tercih ederler.
 

Özellikleri;

Uzun vadeli hedeflerine odaklanır.
Gelecekteki olasılıklarla ilgili sezgiler tarafından güdülenir.
Karar vermek için sezgilerini kullanır.
'Büyük resmi' ve uzun vadede gidilecek yönü ortaya koyar.
 

Uyarlama: Bazı kişiler ancak adım adım ileriye gittiklerinde kendilerini rahat hissederler. Bir takıma, kaliteli bir iş yapmak için gereksinim duyacağı dengeyi ve titizliği sağlarlar.


Özellikleri;

Varolan ürün ve taktikleri geliştirir.

Halihazırda var olanla ilgili somut veriler tarafından güdülenir.

Gelişmeleri yaratıcı bir şekilde oluşturmak ve somut verileri kullanır.

Acil gereksinimlere cevap verir ve varolan kaynakları en üst düzeyde kullanır.
 

Deney Yapma: Bazı kişiler deney yapmayı severler. Fikirlerin onaylanması için, dikkatle yapılmış deneyleri ve ilgili herkesten aldıkları bilgileri kullanarak, takıma katkıda bulunurlar.


Özellikleri;

Farklı bakış açılarından gelen fikirleri birleştirir ve onları test eder.

Somut verilerin çeşitli birleşimleri ve değişkenleri tarafından güdülenir.

Somut verileri, çeşitli kaynaklardan daha fazla somut veri toparlamak için kullanır ve sınamak üzere yeni birleşimler yaratır.

Çeşitli aşamalarda risk almak için yöntemler sağlar.
 

Keşfetme: Bazı kişiler hiç dokunulmamış alanları araştırmayı sever. Sık sık hiç yoktan yeni fikirler ortaya çıkarırlar. Herhangi bir projeye macera hissi katmak ve büyük buluşlara potansiyel oluşturmak eğilimleri vardır.


Özellikleri;

Varsayımları sorgular ve yeni seçenekler ortaya koyar.

Olabileceklerle ilgili sezgiler tarafından güdülenir.

Sezgileri, sorgulama ve bağlantı kurma yoluyla, daha fazla sezgiler toparlamak için kullanır.

Kıyaslamalar yapar ve bunlardan çözümler üretir. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr