TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Mobil Teknolojilerin KOBİ'lerdeki Önemi

Her an her yerden veriye erişimi mümkün kılan mobil teknolojilerin üretkenliğe doping etkisi yaptığı söylenir. Yapılan bir araştırmanın bulguları bu tezi destekliyor. Araştırma şirketi Harris Interactive ile Bank of the West'in birlikte gerçekleştirdikleri araştırma, bu potansiyele rağmen pazarda yeter derecede spesifik uygulamanın bulunmadığına dikkat çekiyor. Görülen, KOBİ'lere (küçük ve orta boy işletmeler) yönelik uygulamalar ekseninde önemli bir açığın olduğu şeklinde.

Araştırmaya göre, her 10 KOBİ'den 9'u mobil teknolojileri kullanıyor. İşletme sahipleri, sahip oldukları akıllı telefon ya da tablet PC'leri işe dönük yazılım ve uygulamalar sunulduğu müddetçe değerlendiriyor. Ancak, işletme sahipleri yeter derecede mobil iş ve uygulamasının olmadığından yakınıyor.

KOBİ'ler, kendileri için en önemli masraf kalemlerinden olan iletişimde avantaj sağlayabilen işbirliği teknolojilerini yoğun olarak kullanıyor. Bunun dışında; anlık mesajlaşma, e-posta KOBİ'lerin yoğun ilgi gösterdikleri diğer mobil uygulamalar. Görüşülen KOBİ sahiplerinin yüzde 76'sı işbirliği teknolojilerini kullanırken yüzde 48'i takvim ve randevu uygulamalarını, yüzde 42'si navigasyon ve GPS uygulamalarını aktif olarak değerlendirdiklerini belirtiyor.
 

Araştırma, KOBİ'lerin mobil teknolojiler vasıtasıyla pazarlama faaliyetlerini daha etkili bir şekilde yürütebildiklerini gösteriyor. Buna göre işletme sahiplerinin dijital ortamda işlerinden bahsetme oranında yüzde 94 nisbetinde bir artış söz konusu. Mobil ödeme ve tahsilat işlemlerinde de öncesine nazaran yüzde 82'lik bir artış dikkatleri çekiyor. KOBİ'ler, mobil teknolojilerin müşteri ilişkilerine dönük veri tabanında yüzde 63'lük bir artış sağladığını ifade ediyor.
 

İşletme sahipleri, zaman alan görevlerin tamamlanmasında mobil teknolojilerin imdada yetiştiğini belirtiyor. KOBİ'lerin, bugün için en fazla olmasını istedikleri uygulamalar arasında mobil tahsilat yüzde 33 ile üst sırada geliyor. Onu, yüzde 24 ile finansal hesapların takibini sağlayabilecek mobil uygulamalar; yüzde 19 ile masraf raporları; yüzde 12 ile tedarik zincirine ödemelerin yapılmasını sağlayabilecek uygulamalar izliyor.

Diğer yandan, güvenlik mobil teknoloji ve uygulamaların etkin bir biçimde kullanılmasında hala kritik bir unsur olmaya devam ediyor. İşletme sahiplerinin yarıdan fazlası (% 56) yaşadıkları kaygı dolayısıyla mobil uygulamaların bir kısmını tam anlamıyla kullanamadıklarını ifade ediyor. Buna karşın, görüşülen KOBİ sahiplerinin oldukça önemli bir bölümü (% 93) mobil teknoloji dolayısıyla herhangi bir veri kaybı ya da hırsızlığı yaşamadığını belirtiyor.
 

Araştırmaya katılan KOBİ sahiplerinin 3'te 1'inin mobil teknolojiye yatırım yapmadığını açıklaması, bu segmentte oldukça ciddi bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. 
 site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr