TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Dünyanın 10 Ekonomisi İçerisine Bilişim ile Gireriz

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız: ”Dünyanın 10 Ekonomisi İçerisine Bilişim ile Gireriz”
 

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız Türkiye’nin 2023’de Dünya’nın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini tutturabilmesinin bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün (BİTS) stratejik sektör olarak kabul edilmesi ve zaman geçirmeden bu kabul çerçevesinde politikalar geliştirilmesiyle mümkün olacağını söyledi.
 

TÜBİSAD’ın bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye ekonomisindeki yerini, ekonomik ve sosyal gelişmeye katkılarını anlatan ve somut öneriler içeren “Atılım İçin Bilişim: Türkiye Ekonomisi için Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü” raporunu kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan Cılız, 21-23 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan 29. Bilişim Kurultayı’nın temel argümanının da “Atılım İçin Bilişim” olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
 

Kurultay’da “Atılım için Bilişim”in 3 önemli başlığının 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 3 ayrı oturumda ele alınacağını belirten Cılız şöyle devam etti:
 

“Bu yıl Atılım İçin Bilişim Raporumuzda da yer alan konular Kurultay’da detaylı bir şekilde tartışılacak. 22 Kasım tarihinde, “Türkiye E-Dönüşüm ve Bilişim Stratejisini Nasıl Yönetmeli” başlığı altında düzenlenecek oturumda TÜBİSAD’ın görüşlerini aktarma fırsatı bulacağım.
 

Bilişimin Türkiye ekonomisi ve 2023 hedefleri açısından önemini sürekli olarak vurguluyoruz. Türkiye geçmiş 50 yılda %4,5; 2001-2007 yılları arasında %6,5 büyüdü, 2023 hedeflerini yakalayabilmesi için de yıllık %8,5 büyüme gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu hedef de raporumuzda yer alan diğer ülkelerde görüldüğü gibi ancak bilişime gereken önem verilerek yakalanabilir.”
 

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, hızlı büyüme için rekabet üstünlüğünün yakalanması gerektiğini vurgulayarak, bunun da ancak katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmeye bağlı olduğuna dikkat çekti. Günümüz dünyasında ekonomiyi ileri teknolojinin sürüklediğini vurgulayan Cılız, Dünya ticaretinde %14 olan bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü (BİTS) payının Türkiye’de sadece %3 olduğunu söyledi.
 

Türkiye’de BİTS üretkenliğinin, toplam özel sektör üretkenliğinin dört katı olduğunu belirten Cılız, buna karşılık BİTS’in ekonomideki yerinin 1960’lı yıllarda Türkiye ile aynı gelişmişlik düzeyinde bulunan ancak teknolojiye yaptığı yatırımla bugün Türkiye’nin ilerisine geçen Singapur ve G. Kore’nin çok gerisinde kaldığını söyledi.
 

Diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de üretkenliğin BİTS’de diğer sektörlere göre çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Cılız, Türkiye’nin 2023 yılında en büyük 10 ülke arasında yer alması için, sektöre dönük bütüncül, sistemli, sürekli ve tüm toplum tarafından benimsenen bir politika ile desteklenmesi gerektiğini söyledi.
 

TÜBİSAD’ın Türkiye’de BİTS’in gelişimi için hazırladığı öneriler şöyle sıralanıyor:
 

BİTS stratejisi, büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir
Sektöre yönelik güçlü yasal alt yapı oluşturulmalıdır
BİTS’e dayalı istihdam yaratılmasına dönük eğitim politikası geliştirilmelidir
Küresel rekabetçi BİTS için hizmet ve yazılım ihracatı desteklenmelidir
Rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve hizmetleri sağlanmalıdır
BİTS’in iş dünyasına nüfuzu artırılmalıdır
Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenmelidir
Girişimci kültürün güçlendirilebilmesi için girişim sermayesinin oluşumu hızlandırılmalıdır
BİTS’ten alınan vergiler büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde değiştirilmeli ve vergi yükü azaltılmalıdır.

Hizmet ve altyapılarda etkin rekabet ortamı tesis edilmeli ve yeni teknolojilere dayalı BİTS altyapılarının kurulması için uygun ortam yaratılmalıdır. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr