TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu-9. Kalkınma Planı(2007-2013)

 Aşağıda yer alan bilgi-doküman okumamış olanlar icin.

 kalkınma bakanlığı


1. GİRİŞ .............................................................................................................................................. 1
2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR........................................................................................... 2
2.1. BT Sektörü Mevcut Durumu ................................................................................................. 2
2.1.1. Pazar Büyüklükleri .................................................................................................. 2
2.1.2. Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Sahipliği .......................................................... 4
2.1.3. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları .................................................... 9
2.1.4. BT Sektörü Üretim Göstergeleri............................................................................ 10
2.1.5. BT Sektörü Dış Ticaret Göstergeleri ..................................................................... 11
2.1.6. BT Sektörü İnsan Kaynağı Göstergeleri................................................................ 12
2.1.7. Bilgi Teknolojileri Sektörünün Rekabet Gücü ...................................................... 13
2.1.8. BT Sektörü Desteklerinin Değerlendirilmesi ........................................................ 17
2.1.9. BT Sektörünün Telekomünikasyon Sektörü ile Etkileşimi ................................... 21
2.1.10. BT Sektörünün Sorunları....................................................................................... 22
2.1.10.1. Yerli Yazılım Sanayi, Teknoparklar, Yazılım ve Servis İhracatı............ 22
2.1.10.2. Bilişim Sektörünün İthalat Sorunları....................................................... 23
2.1.10.3. Sektör Standartlarının Oluşturulması ve Yapılacak Düzenlemeler......... 26
2.1.10.4. Bilişim Teknolojileri Sektörünün İstihdama Katkıları ve Eğitimde
Teknoloji Kullanımının Önemi ............................................................... 26
2.2. BT Sektörünün Dünyada ve AB Ülkelerindeki Durumu.................................................... 27
2.3. GZFT Analizi ...................................................................................................................... 34
3. DOKUZUNCU PLAN (2007-2013) DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER.................... 37
3.1. Yurtiçi Talep Projeksiyonu.................................................................................................. 38
3.2. İhracat Projeksiyonu............................................................................................................ 41
3.3. Üretim Projeksiyonu............................................................................................................ 42
3.3.1. Donanım Sektörü ................................................................................................... 42
3.3.2. Yazılım Sektörü ..................................................................................................... 42
3.3.3. Hizmet Sektörü ...................................................................................................... 43
3.4. İthalat Projeksiyonu............................................................................................................. 44
3.5. Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler .................................. 46
3.6. Sektörde Kamunun Rolü ..................................................................................................... 47
3.6.1. “Talep Sahibi” Rolü............................................................................................... 47
3.6.2. “Düzenleyici/Uygulayıcı” Rolü............................................................................. 47
3.6.3. “Yol Gösterici” Rolü ............................................................................................. 48
4. AB’YE KATILIM SÜRECİNİN SEKTÖRE ETKİLERİ ............................................................ 49
4.1. Avrupa Birliğinin Lizbon Stratejisi ve eAvrupa Süreci ...................................................... 49
Dokuzuncu Kalkınma Planı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu
http://ekutup.dpt.gov.tr/bilisim/öik663.pdf iv
4.2. i2010 – Büyüme ve İstihdam için Bir Avrupa Bilgi Toplumu ............................................ 52
4.3. i2010’un Finansmanı ........................................................................................................... 54
4.4. Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar........................................................................................... 54
4.5. AB’ye Katılım Sürecinin BİT Sektörüne Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi ................... 55
5. DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİ İÇİN ÖNERİLEN STRATEJİ, AMAÇ, POLİTİKA,
ÖNCELİK VE TEDBİRLER........................................................................................................ 57
5.1. Temel Sektörel Vizyon ve Strateji....................................................................................... 57
5.2. Temel Amaç ve Politikalar.................................................................................................. 58
5.2.1. AB’ye Katılım Sürecine Yönelik Amaç ve Politikalar.......................................... 58
5.2.2. Diğer Amaç ve Politikalar ..................................................................................... 58
5.3. Amaç ve Politikaları Gerçekleştirmeye Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki-
Kurumsal Düzenlemeler...................................................................................................... 60
5.3.1. AB’ye Katılım Sürecine Yönelik Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki–Kurumsal
Düzenlemeler ........................................................................................................ 60
5.3.2. Teşvik Sistemine İlişkin Tedbirler......................................................................... 61
5.3.3. Diğer Öncelikler, Tedbirler ve Hukuki-Kurumsal Düzenlemeler ......................... 61
6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME.................................................................................. 62
6.1. Temel Amaç ve Politikalar ile Öncelik ve Tedbirlerin Gelişme Eksenleri Bazında
Tasnifi.................................................................................................................................. 62
6.2. Dokuzuncu Kalkınma Planı Açısından Temel Yansımalar ................................................. 63
7. EKLER.......................................................................................................................................... 64
Ek 1 - GZFT Analizi ..................................................................................................................... 64
Ek 2 - İthalat Projeksiyonu ........................................................................................................... 65

 

 

 

 

 site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr