TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

IT İçin Yeni Güçlükler ve Fırsatlar

Geride bıraktığımız haziran ayında bir araştırma yapan IDC, değişen koşullar ile birlikte günümüzde bilişim çalışanlarının yaşadığı güçlükleri daha iyi ortaya koymak adına dünyanın dört bir yanında bir anket yaptı. Hem bilişim çalışanlarına hem de IT profesyonellerine yöneltilen soruların sonucunda ulaşılmak istenen ana hedef, büyük ölçüde zaman kaybına neden olan etkenleri bulmak ve iş gücünün üretkenliğini pozitif anlamda değiştirmenin yollarını ortaya çıkarmaktı.
 

Ortaya çıkan bulgular, içinde bulunulan zamandaki ve gelecekteki ihtiyaçlar söz konusu olduğunda, bilişim dünyasına hizmet edenler ile IT arasında ciddi boşlukların varlığını ortaya koyuyor. Üstelik bulut tabanlı teknolojiler ve mobil dünyanın etkinliği ile giderek daha da büyüyecek olan bu boşluklar, üretkenliği artırma hedefinin peşinde koşan şirketler ve yöneticiler için ciddi bir tehdit unsuru olduğu açıktır. Amaca ulaşmak adına tüm bu algı boşluklarını kapatmak büyük önem taşımaktadır.
 

IT’nin Karakteristik İş Özellikleri

IT dünyasında işler, emsalsiz bir hızla değişim gösteriyor. Geride bıraktığımız on yıllık süreç gözden geçirildiğinde bile baş döndürücü bir tablo ile karşılaşıyoruz. Çalışanların çok büyük bir yüzdesi artık uzaktan veya ev ofisinden çalışıyor. Hal böyle olunca da dünyanın dört bir noktasına dağılmış çalışma grupları ortaya çıkıyor.
 

Anlık mesajlaşma ağları, konferans görüşmeler zaman, mekan, saat farkı gibi durumları ortadan kaldırıyor, mobil cihazlar gezgin durumdayken de verimliliğin kaybolmamasına zemin hazırlıyor. Bunun yanında etkinliği hızla artan kurumsal sosyal ağlar da çalışanların, iş odağında bilgiye ulaşmasını ve kendi iş örgütleri ile ortak paydada kalmasını sağlıyor.
 

Dijital örgütsel çalışma araçlarının varlığına ve bu alanda yapılan yatırımlara kimsenin olumsuz bir iddiası yok. Aksine faydası kabul ediliyor ancak IT’nin gizli maliyetlerine ilişkin yapılan araştırma da gösteriyor ki bilişim dünyasının çalışanları, verimlilik beklenen pek çok saati, verimli olmayan etkinlikler ile harcıyor.
 

Bu kayba neden olan elbette ki pek çok etken var. En etkin kusur ise verimsiz iş süreçlerine veya otomasyon altyapısı yetersizliğine bağlanabilir. Benzer amaçlara hizmet etmesine karşın, aynı içeriğin çalışan emeği ile farklı alanlara taşınmak zorunda kalınması, içinde bulunulan zamanın şartları hesaba katıldığında kabullenilmesi mantığa aykırı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
 

Zaman kaybına neden olan etkinliklerin daha iyi izah edilmesi adına 1200 bilişim çalışanı ile gerçekleştirilen anket sonuçları da benzer durumlara işaret ediyor.
 

Yoğun Doküman Kullanımı

Anket kapsamında çalışanlara yöneltilen “Tipik bir iş haftasını düşünürseniz, doküman tabanlı etkinliklerde ne kadar zaman harcadığınızı söyleyebilirsiniz?” sorusu, iş yerinde geçen zamanın büyük çoğunluğunun herhangi bir doküman ile ilgili bir etkinlikte harcanmış olduğunu ortaya koyuyor.
 

Minimum sonuçlara ulaşmayı amaçlayan anket sonuçlarına göre bilişim çalışanları, zamanlarının yarısını dokümanlar için bilgi arama ve toplama, dosyalama, doküman yönetimi gibi etkinliklere harcıyor.
 

Zamanın diğer büyük orandaki kısmı yer ise dokümanlar üzerinde ortak çalışma ile ilgili etkinliklerde kayboluyor. Çok sayıda inceleme, düzeltme, onaylama, değişikliklerin tek bir dokümanda yeniden derlenmesi gibi uğraşlar ile birlikte zamanın neredeyse üçte ikilik dilimi tükeniyor. Ekipteki farklı lokasyonlarda yer alan kişiler, gruplar veya kuruluşlar hatta saat dilimi farklılıkları, kurumsal sınırların ötesine taşmaya yardımcı araçlar zorunlu kılıyor.
 

Bundan dolayı gezgin durumdayken çalışmaya ihtiyaç daha yoğun duyuluyor. Günümüzde çoğu IT çalışanı, mobil cihazlarını da iş için kullandıklar bilgisayarlarında yaptıkları her aktiviteyi gerçekleştirmek adına kullanmak istiyor. Artık mobil cihazlar, şirketlerin kendi ağına ve e-posta sistemlerine bağlanabiliyor. Bu da doğal olarak ağ yönetimini daha çetrefilli bir şekle sokuyor. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr