TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Türkiye'de Yazılım Sektörü-4

Yazılım sektörünün en önemli ve en kıymetli özelliği, tüm diğer sektörlerin yazılıma ihtiyacı olmasıdır. Artık günümüzün küresel rekabet koşullarında, hiçbir sektör, yazılım sektörünün desteği ile yenilikçi uygulamalar geliştirmedikçe, sektör içindeki konumunu koruyamamaktadır. Bu özelliği ile yazılım sektörünü diğer sektörlerin lokomotifi konumunda olmakta ve bir bütün olarak sanayinin gelişmesinde doğal bir kaldıraç görevi üslenmektedir. Gelişmiş ülkeler bunun bilincinde olarak, ülkelerinde yazılım sektörünü stratejik sektör olarak ilan etmekte ve bu sektörün gelişmesi için çeşitli teşvikler vermektedir. Yazılım alanında yapılan AR-GE çalışmaları hem bu sektörün önünü açmakta hem de yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına olanak sağlamaktadır.

türkiyede yazılım sektörü

Bankacılıktan, otomotive; eğitimden, sağlığa; güvenlik hizmetlerinden, yerel yönetimlere kadar günlük yaşamımız içine giren bu uygulamalar, bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken, diğer taraftan da bazı riskleri yanında getiriyor. Tüm kişisel bilgilerimizin, tüm finans hareketlerimizin, tüm savaş stratejilerimizin, tüm müşteri bilgilerimizin bir anda sistemden yok olabilme olasılığı, bu bilgilerin rakiplerin veya düşman güçlerinin eline geçebilme olasılığı bile riskin boyutunu gösteriyor.


Peki bütün bu risklere karşı yazılımın bizim sağ kolumuz olmasından vaz geçebilir miyiz? Cevabının kocaman bir “hayır” olduğu son derece açık olan bu soruyu, aslında “uygulama güvenliğini sağlamak için neler yapılmalı? “ diye sormak daha doğru olur.


Biz burada bilginin gizliliği ve güvenliğini ne kadar çok yerli yazılımla sağlayabilirsek, riskimizin ve bu kadar hayati konularda dışa bağımlılığımızın azalacağını söyleyerek bu sorunun cevabını başka bir makaleye bırakıp, ülke olarak yazılım sektörünün gelişimine nasıl katkı verebileceğimizi tartışalım..


Her şeyden önce yazılım sektöründe bir kişinin istihdamının yatırım maliyeti diğer sektörlere göre daha düşüktür. Sanayi için 80.000 ABD Doları olan bu değer, turizm için 50.000 ABD Doları, tarım için 30.000 ABD Doları iken Bilişim sektörü için sadece 3.000 ABD Doları düzeyindedir.


Buna karşılık çalışan başına yaratılan katma değer ise tarımda 7.000 ABD Doları, sanayide 15.000 ABD Doları, hizmetlerde 20.000 ABD Doları iken bilişimde 35.000 ABD Doları seviyelerindedir.


EUREKA/CELTIC Purple Book 2007-2008 Baskısı’nda ise %22lik bir BT yatırımı ile %58 üretkenlik elde edileceği anlatılmış.


Bu sonuçlar yazılım sektörünün neden bir kaldıraç görevi üslendiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

 

Dr. Aydın Kolatsite design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr