TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Türkiye'de Yazılım Sektörü-5

Aslında Türkiye’de kendi öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz çok sayıda ulusal yazılımımız var. Sektörel bazda dağılımına bakarsak Kamu, İmalat ve Otomasyon ve Telekomünikasyon sektörleri, ulusal yazılım ürettiğimiz sektörlerin başında geliyor. Bunların bir kısmı da yurt dışına ihraç edilebiliyor. TÜBİSAD verilerine göre 2011 yılında Türkiye bilişim sektörünün toplam ihracatı 732,6 milyon lira olarak gerçekleşirken, bu ihracatın 455.9 milyon liralık tutarı yazılımda, 117.6 milyon liralık tutarı donanımda. Bu veriler, Türkiye yazılım sektörünün ihracatta önemli bir payı olduğunu gösteriyor.

türkiyede yazılım sektörü

Buradan aslında Türkiye’de yazılım sektörünün ne kadar ilerlediği sonucu çıkarılabilir. Ancak bu, yazılım sektöründe hala yapacak çok işimiz ve kat edecek çok yolumuz olduğu gerçeğini değiştiremez. Yazılım çok dinamik ve yeniliğe ve gelişime çok açık bir konu. Amacımızın bu dinamik ortamda en yeni teknolojileri geliştirerek ve bunları kullanarak pazarın ufkunu açabilecek yenilikçi uygulamaları ortaya çıkarmak ve bu uygulamaların hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda müşteri bulmasını sağlamak olmalıdır. Böyle bir çalışma, hiç kuşkusuz uzun vadeli AR-GE çalışmaları gerektirir. Bu bir alışkanlık, bir “yaşam tarzı” halime dönüştükten sonra Dünya pazarında önder olamamamız için hiçbir nedenin olmadığına inanıyorum. Bir kere her yıl YASAD verilerine göre 150 den fazla üniversitemizden yılda 15.000 mezun, bilişim sektöründe çalışan yaklaşık 160 000 kişilik bir çalışan ordusuna katılıyor. Bu demektir ki konusuna hakim, nitelikli bilişim uzmanları her yıl giderek artıyor. Artık bu kadar uzman ile yeni iş modelleri yaratmak, teknolojinin gelişeceğini öngördüğümüz alanlarda (bulut bilişim, hizmet olarak yazılım - Saas, Platform olarak Hizmet - PaaS, mobil uygulamalar vs.) yeni ufuklar açmak sadece yaratıcılığımıza kalmış gibi görünüyor..


Her sektörde olduğu gibi yazılım sektörünün gelişiminde de devlet desteği ve yönlendirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yazılım sektörünün “Stratejik Sektör” olarak kabul edilmesinden sonra Türkiye’de de birçok olumlu adımlar atıldığını, bazı teşviklerin çıkarıldığını görüyoruz. Bu kapsamda olumlu gelişmeler ve gelecek tahminlerini şu şekilde sıralayabiliriz;


“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ile yazılım üreticilerine istisnalar,


- Dış Ticarette yazılımın desteklenmeye başlaması,
- TOBB yasasında yazılım üreticisinin sanayici sayılması,
- Telif hakları kanununda yapılan düzenlemeler,
- Yazılım ve hizmet üreticilerinin KOBİ kapsamına alınması ve üretimlerinin döviz getirici ürün ve hizmetler kapsamına alınması,
- ARGE merkezi kanunu,
- Bilişim Vadisi,
- Kamu ihalelerinde yerli yazılımın ürün olarak kabul edilmesi çalışmaları,
- Kobilerin desteklerden faydalanmasını sağlayacak danışmanlık hizmetleri,
- Ulusal yazılımların farkındalığının yaratılması projesi.


10. Ulaştırma Şurası Raporu'nda Türkiye’de Bilişim Sektörü'nün 2023 yılında olması gerektiği yer tanımlanmıştır. Belirlenen hedef ulaşılması çok zor görünmekle beraber imkânsız da değildir. Buna göre 2023 yılında en büyük 10 ekonomi içinde olabilmemiz için Bilişim Sektörü'nün 160 Milyar ABD Dolarına ulaşması, 2023 yılında 15 Milyar ABD Doları bilişim ihracatı yapılması, yazılım sektörünün “Öncelikli Alan” olarak belirlenmesi ve toplam ihracatta yazılım sektörü payının %2’ye çıkarılması hedef olarak belirtilmiştir. YASAD’a göre bu hedeflere ulaşılabilmesi için 2023 yılına kadar her yıl sürekli olarak toplam gelirimizi %6,7, bilişim ihracatımızı da %13,8 oranında artırmamız gerekmekte. 

 

Dr. Aydın Kolatsite design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr