TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Software AG Büyüme Hızını 2012 Yılında da Sürdürdü

Şirket yıllık hedefine ulaşarak, grup gelirlerinin 1,05 milyon avro olduğunu duyurdu. Ürün gelirleri (lisanslama ve bakım gelirleri) yüzde 5,7’lik bir artışla 712,2 milyon avro olurken, şirket, BPE iş kolunda 2012 yılında operasyonel ve stratejik açıdan birçok yeni uygulama yaparak satış ve AR-GE alanında 40 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdi. Büyüme hedefiyle uygulanan yenilikler yıl içinde ilk meyvelerini vermeyi başladı.
 

Şirketin en büyük iş kolu olan BPE yazılımlarının lisans satışlarında yüzde 15,5 oranında büyüme elde edildi. Aynı zamanda, yüksek marjlı ETS iş kolunun gelirinde 2012 yılının ilk döneminde öngörülen orana göre daha büyük bir gelişme görüldü. Yatırım masrafları ve IDS Scheer gelirlerindeki düşme nedeniyle EBIT (faiz ve vergi öncesi kâr) 248,3 milyon avro oldu. Beklenenin üstündeki ETS performansı sayesinde şirketin EBIT marjı ise yüzde 21,5’ten 27,2’ye yükseldi.
 

Software AG CEO’SU Karl-Heinz Streibich 2012 ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti:

“2012, Software AG’nin dönüşümünde önemli bir yıl oldu. Geleneksel iş kollarını konsolide etmemizin yanı sıra artırdığımız yatırımlarla büyüme alanlarımızı da güçlendirdik. Finansal tablomuzda Büyük Veri ürünlerinde dinamik gelirlerdeki büyümemizin yüzde 400’den fazla olduğunu görmek doğru yolda olduğumuzun en büyük ispatı. Bu olumlu gelişmeler ışığında 2018 yılında BPE alanında 1 milyar avroluk ürün gelirine ulaşmamızı sağlayacak yeni bir büyüme stratejisi oluşturduk.”

İş kolu gelişimi

Şirket, 2012 yılında ürün gelirleri 5,7 oranında yükselterek 712,2 milyon avroya ulaştırdı. Bu da 1,05 milyar avro olan toplam gelirin yüzde 68’ini oluşturuyor. 2012 yılında şirketin geliri, yüksek marjlı lisans ve bakım gelirlerine doğru kaydı.
 

Software AG’nin en büyük geliri BPE iş kolundan elde ediliyor. BPE işkolu 2012’de yüzde 13,9’luk büyümesiyle 384,7 milyon avroya ulaşarak şirketin ürün en önemli iş kolunu oluşturdu. Lisans gelirlerindeki büyüme ise yüzde 15,5 olarak belirlendi. Bu dinamik büyüme özellikle Terracotta’nın büyük veri ürünlerinden kaynaklanıyor. Bu ürünlerden elde edilen gelir dörde katlanarak 16,5 milyon avroya ulaştı. Toplam ürün gelirinin yüzde 54 oranındaki kısmı entegrasyon ve süreç yazılımlarında veya büyük veri çözümlerinden kaynaklanıyor.
 

ETS iş kolundaki gelir artışı ise beklenenlerin üstünde bir performans gösterdi. Geleneksel veri tabanı işkolu 309,6 milyon avro seviyesinde kalarak daha durağan bir sonuca ulaştı. ETS işkolunun toplam geliri ise geçen seneye göre yüzde yalnızca 1,6 oranda azalarak 375,3 milyon avro olarak belirlendi.
 

2012 yılında IDSC iş kolunun yeniden düzenlenmesine devam edildi. Bu organizasyon yapısında asıl hedefler kâr getirmeyen pazarlardan çıkıp, özellikle Almanca konuşulan ülkelerde SAP uygulama danışmanlığına ağırlık vermekti. Bu uygulamalar gelirin 125,1 milyon avroya düşmesine neden oldu. Kuzey Amerika’da SAP ile ilgili faaliyetler Ocak 2013’te oldukça başarılı bir şekilde başladı.
 

Gelir Performansı

Hızlı büyüyen iş kollarına odaklanmak için satışlardaki genişlemeler nedeniyle yapılan harcamalar ve SAP danışmanlığındaki konsolidasyonla birlikte EBIT yüzde 8 oranında düşüş göstererek 248,3 milyon avro oldu.
 

BPE kârlarının artmasına ve stabil ETS performansına bağlı olarak bütün sene boyunca EBIT marjları sabit bir şekilde yükselmesini sürdürdü. EBIT marjı sene boyunca yüzde 23,7 oranında oldu. Şirketin net geliri 164,7 milyon avro olarak hesaplandı. 31 Aralık 2012 itibariyle Software AG’nin toplam değeri yaklaşık 1,8 milyar avroluk varlıklarına dayanarak, şirketin öz sermayesi yüzde 60 oranındaydı.
 

2013’te neler olacak?

BPE ürün grubundaki gelir büyümesinin yüzde 16 ile 22 arasında olması bekleniyor. Geleneksel ETS veritabanı işkolunda ise yüzde 4 ile 9 arasında bir gelir düşüşü bekleniyor. BPE pazarında beklenen yüzde 10’luk büyüme ise Software AG pazar payının önemli bir kısmını elde etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda şirket 2013’te satış ve pazarlama alanında yatırım yapmaya devam edecek.
 

BPE işkolundaki sürdürülebilir ve dinamik büyüme için yapılan yatırımlarla 2018 yılında şirketin toplam gelirinin yüzde 80’i BPE’den elde edilecek. BPE ürün gelirinin 2018’e kadar 1 milyar avroya ulaşacağı öngörülüyor. Şirketin gelecek odaklı bir şekilde entegrasyon ve süreç yazılım pazarına girmesi uzun dönemli başarıyı garanti altına alıyor.
 

Software AG Türkiye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıksoy 2012 yılına ilişkin görüşlerini şu şekilde ifade etti:
 

“Software AG 2012 yılında önemli başarılara imza attı. Türkiye’de kurumlar iş süreçlerini optimize etmenin, otomatikleştirmenin ve yönetmenin stratejik hedeflerine ulaşmalarındaki önemini giderek daha fazla anlıyor. Biz de bu doğrultuda 2013 yılında pazardaki gelirimizi daha da büyüteceğimize inanıyoruz.” site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr