TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

TBD Genel Kurul Kararı ile "Yazılım Üretim Sektörü Bildirgesi"

TBD Genel Kurul Kararı ile "Yazılım Üretim Sektörü Bildirgesi" adı ile bir uyarı yayınladı. Uyarıda yazılım üretimindeki çeşitli sorunlar ifade edilerek, 42 yıllık sektörün "çökme" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Açıklama şu şekilde :
 

Yazılım Üretim Sektörü Bildirgesi
TBD Genel Kurul Kararı, 16 Mart 2013, Ankara

 

1-Türkiye’de 42 yıllık birikimi olan Yazılım Üretim Sektörü, içinde bulunduğu darboğazda 2013’te bugün çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

2-Oysa bu sektörde, 1971’den beri elde edilen teknik deneyim ve yapabilme bilgisi, Türkiye’yi bilişim uygulamalarında en ileri ülkelerden biri düzeyine çıkarmıştı.
 

3-Sürdürülebilir büyüme koşulları sağlanabilirse, Yazılım Üretimi Alt Sektörümüzün, ülkemizi bugün içinde bulunduğu “Orta Gelir Tuzağı”ndan çıkararak ekonomisi bilgiye ve yüksek teknolojiye dayalı yenilikçi bir “Merkez Ülke” yapabileceğine inanıyoruz.

4-Yazılım sektörünün güvencesi olan hukuk sisteminde, iyelik (telif) haklarını koruyan yasal düzenlemelerin (örn. KİK, madde 22a, 22b) yapılmış olmasına karşın, kamu yönetimi, uygulamada bunları kullanmaktan kaçınmaktadır. Yazılım Bakım hizmetlerinin edinilmesinde kamu kuruluşları, kendilerine teslim edilmiş kaynak kodlarını korumak yerine, bunları kendi çalışanlarına ya da açık ihale ile üçüncü kişilere vererek ya da göstererek bu endüstriyel birikimlerin yağmaya uğramasına yol açmakla, yasal anlamda “suç” işlemektedirler.
 

5-TÜBİTAK, TÜRKSAT gibi kamu kuruluşları Türkiye’de filizlenen yazılım üretim endüstrisinin küresel düzeyde gelişmesi için önlemler almak yerine, yazılım üretim hizmetlerini doğrudan kendi kadroları eliyle vermeyi yeğlemektedirler. Rekabeti ortadan kaldırdığı için ülkemizin geleceği bakımından çok tehlikeli bu yaklaşım, bu konuda teknoloji geliştirmiş kırk yıllık birikime sahip şirketlerin yok olmasına yol açacak bir Devlet Tekeli yaratmaktadır.
 

6-Yazılım üretim sektörünün gelişmesini desteklemek üzere TÜBİTAK/TEYDEB, KOSGEB gibi kuruluşlar eliyle verilen Teşvikler ve Teknoparklar, bugünkü Türk yazılım üretim gücünün oluşmasında önemli katkı sağlamıştır. Ancak bu teşviklerle üretilen üstün nitelikli yazılım ürünlerinin kamu alımlarında tercih edilmemesi, bu birikimin sürekliliğine ket vurmaktadır. Oysa, ne ABD, Almanya gibi ileri ülkelerde, ne Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin (BRIC) ya da Güney Kore gibi, bu alanda atılım yapan rakiplerimizde, ne de Türkiye’de, yazılım ürünlerinin, ilkin o ülkenin kamu kesiminde yaygın biçimde kullanılmadan küresel pazarlara açılabildiği bir örnek yaşanmamıştır.
 

7-Sonuç olarak, Yazılım üretim birikimimizin yağmaya uğrayarak çökme tehlikesine karşı yaşam savaşı verdiği bu ortamda, Türk yazılım üreticileri adına, yasalarımızda öngörülen önlemlere karşın süregiden bu yanlış uygulamalara son verecek, genelge niteliğinde bir yönetmeliğin hükümetimizce ilgili yönetim birimlerine ve kamu yöneticilerine duyurulmasını gerekli görüyoruz. Böylece Türkiye’nin 2023’te yeryüzünün en güçlü 10 ekonomisi arasına girmesi için gerekli %8,5 yıllık büyüme oranının gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Yazılım Üretimi Alt Sektörümüzün, ülkemizi “Orta Gelir Tuzağı”ndan çıkararak ekonomisi bilgiye ve yüksek teknolojiye dayalı yenilikçi bir “Merkez Ülke” yapabileceğine, gerçekten inanıyoruz. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr