TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Girişimcilere 50 bin TL 'Tanıtım ve Pazarlama' Desteği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, geliştirdiği teknolojik ürünü yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak ve pazarlamak isteyen girişimcilere 50 bin liraya kadar hibe desteği vereceklerini açıkladı.
 

Ergün, Ar-Ge ve yenilik projeleri neticesinde ortaya çıkan teknolojik ürünler veya prototiplerin yeterli derecede tanıtım ve pazarlanmasının yapılamadığını belirterek, fikirden ürüne, üründen pazara giden zincirin halkalarında eksiklik kaldığını ve böylece bu ürünlerin ticarileşemediğini ifade etti.
 

Bu yeni destek programıyla genç ve yenilikçi girişimcilerin yaratıcı fikirleriyle ekonomik birer aktör haline getirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:
 

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulamaya koyduğumuz 'Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı' kapsamında yurt içinde yerleşik kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
 

Bu aydan itibaren birer aylık periyodlarla başvurular alınacak ve takip eden ay içerisinde başvuruların değerlendirilmesi tamamlanacaktır. Bütçe imkanları dikkate alınarak desteklenmesi uygun görülen başvurular için talep edilen destek tutarının, yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50 bin liraya kadarı, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25 bin liraya kadarı faaliyet sayısına bakılmaksızın Bakanlıkça hibe olarak karşılanacak."

Hibenin detayları

Söz konusu hibenin detaylarına ilişkin de bilgi veren Ergün, desteklenecek başvurular için; fuarlara katılımda stant kirası, stant yapımı, standart stant dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortasının, ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtlarının, yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderlerinin, elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderlerinin, yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderlerin ve tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde, kuruluşun en fazla iki çalışanının ilgili seyahat ücretlerinin Bakanlıkça karşılanacağını söyledi.

Başvuruları komisyon değerlendirecek
 

Ergün, başvuruların değerlendirilmesinin Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyon tarafından yapılacağını bildirdi.
 

Her bir proje için başvuru yapıldığı tarihten en geç beş yıl önce başarı ile tamamlanan, tamamlanmış hali ile katma değer yaratan veya yaratma potansiyeli bulunan, Bakanlıkça belirlenen diğer kriterlere uygun olan ürünlerin desteklenmesine karar verileceğini anlatan Bakan Ergün, şöyle devam etti:
 

"Bakanlık olarak bugüne kadar firmalarımızın rekabet gücünü arttıracak, ülkemizde daha fazla katma değer yaratacak yüksek teknolojili ürünlerin tasarımından üretimine kadar birçok destek programı geliştirdik ve bunları da uygulamaya koyduk. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle bu yeni destek programıyla zincirin son halkalarındaki bir eksik alanı daha tamamlamış bulunuyoruz. Böylece bir firmamızı tasarımdan üretime, üretimden de pazarlama ve tanıtım aşamasına kadar desteklenmiş olacağız. İleri teknolojili ürünlere yönelik Ar-Ge’ye dayalı bu destekleri gerekli görüyoruz ve çok önemsiyoruz. Daha önceleri de müteaddit defalar ifade ettik: Biz ülke olarak büyük bir üretim gücüne ve hacmine ulaştık. Ülkemizde artık neredeyse üretilemeyen hiçbir şey yok gibi. Ancak bir bakıyorsunuz bizim bir kilogramlık ihracatımızın değeri 1,5 dolar seviyelerinde iken bu rakam Almanya için 4,5-5 dolar seviyelerinde. Aynı hacimde, ağırlıkta mal satıyorsunuz fakat başkaları aynı ağırlıktaki mal ticaretinden sizden çok daha fazla katma değer oluşturuyor, para kazanıyor."
 

"Fikirden ürüne, üründen pazara giden zincirin halkalarındaki bir eksiklik daha giderilecek"
 

İşte esas olarak bu durumdan hareketle, daha önce oluşturdukları yenilikçi ürünlere yönelik yeni bir destek programını daha hayata geçirdiklerini aktaran Ergün, şunları kaydetti:
 

"Bu program kapsamında Bakanlığımız veya diğer kurum ve kuruluşlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri neticesinde ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtım ve pazarlanmasının yapılmasına bir katkı sunmuş olacağız. Bu destek programıyla, fikirden ürüne, üründen pazara giden zincirin halkalarındaki bir eksikliği daha gidererek, bu ürünlerin ticarileşmesini sağlamış olacağız. Yine bu yeni destek programıyla genç ve yenilikçi girişimcilerimizin yaratıcı fikirleriyle ekonomik birer aktör haline getirilmesini hedefliyoruz." site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr