TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

TESİD: Küresel rekabette ArGe tabanlı donanım ve yazılım üretimi olmadan öne geçmek mümkün değil

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD), İstanbul'da yapılan ICT Summit NOW- Bilişim Zirvesi '13 kapsamında, 25 Eylül Çarşamba günü düzenlenen "Üretmeden Nereye Kadar?" başlıklı panelde, Küresel rekabette ArGe tabanlı donanım ve yazılım üretiminin şart olduğunu vurguladı.
 

TESİD Başkanı C. Müjdat Altay, moderatörlüğünü üstlendiği panel açılışında,

"Elektronik, bilişim sektörünün önemli ve vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Türkiye'de bu sektörünün performansını Tüketici Elektroniği, Bileşenler, Telekomünikasyon, Savunma, Endüstriyel Elektronik ve Bilgi teknolojileri olmak üzere 6 alt grup ölçeğinde değerlendiriyoruz. Her yıl yayınlanan TESİD Elektronik Sanayi Almanağı'nın verilerine göre son yıllar içinde sektörün durağan bir seviyede kaldığı, belli bir büyüklüğü aşamadığı görülüyor. Üretim verilerine bakıldığında tüketici elektroniği alt sektörü dışında önemli bir faaliyet maalesef gözlenemiyor. Temelini elektroniğin oluşturduğu Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün ise diğer tüm dikey sektörlerde yoğun bir şekilde kullanıldığını biliyoruz. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 'nin verimliliği arttırarak sağlıktan turizme, sanayiden finansa tüm ekonominin büyümesini sağladığı verilerle ispatlanırken, bu alanda üretimin düşmesi üzücü bir gerçek. Bir ürünü yerel üretimi olmadığı için ithal etmek mecburiyetinde kaldığınızda aslında başka bir ülkenin ArGe faaliyetini de finanse ediyor oluyorsunuz. Böyle bir durum size bilgiye ancak gecikmeli olarak ulaşma imkanı verirken, aynı zamanda ancak başkalarının izin verdiği ölçüde kullanabilmeniz sonucunu doğuruyor. Bilgi toplumu olmanın ilk koşulu bilgiyi kullanmaktan öte onu üretebilmektir. Ancak bilgi üretenler yarışta önde olabilir, rekabet edebilir, sürdürülebilir bir ekonomi oluşturabilirler. Bu gerçekten hareketle bilgi yaratmanın, inovasyonun ilk adımı olan üretim alanında başarılı olmamız şarttır"

dedi. "Üretmeden Nereye Kadar?" başlığı altında, başa güreşecek ölçüde ArGe tabanlı donanım ve yazılım üretimi olmadan öne geçmenin, 2023 hedeflerini yakalamanın imkansızlığı karşısında acilen devreye alınması gereken çözümler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu ile Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Emin Sadık Aydın, Vestel Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Exper, Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Özdemir, Intel Türkiye, Genel Müdürü Burak Aydın ve McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti, Şirket Ortağı Bengi Korkmaz tarafından irdelendi.
 

Panelde ayrıca, Türkiye'de elektronik sanayinin tarihçesi üzerine hazırlanmakta olan ve TESİD tarafından desteklenen BÜYÜK SIÇRAMA' belgeselinin fragmanı izletildi. Radyo-Telsiz dönemi ile başlayıp, bugün teknolojinin tüm segmentlerinde tasarım ve girişimciliği teşvik eden Elektronik ve Bilişim Sanayimizin, ülkemizin modernleşmesine öncülük ettigi düşüncesinden yola çıkarak hazirlanan belgesel, toplumsal fayda kapsamında; Üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan gençlerimizi, ülkemizin teknoloji geçmişi ile ilgili bilgilendirmeyi ; tasarım,inovasyon ve girişimcilik ekseninde motivasyonlarını arttırmayı, iş çevrelerinin dikkatini -taşıdığı potansiyeller doğrultusunda- elektronik ve bilişim sanayimize çekmeyi, kamuoyunun genelinde sektör ile ilgili algıyı güçlendirerek, toplumumuzun sektöre destek ve teşviğini arttırmayı amaçlıyor. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr