TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Accenture Global Araştırmasına göre Bilişimde Yüksek Performansın Sırrı Dijitalleşmede

Accenture tarafından gerçekleştirilen global araştırma, Bilişimde Yüksek Performans gösteren şirketlerin, Bilgi Teknolojileri (BT) ile maliyetlerini azaltma, verimliliklerini artırma ve süreçlerini bu yönde geliştirmenin yanı sıra, dijital teknolojilere ve müşteri deneyimlerini zenginleştirmeye yönelik yatırım yaparak, yeni büyüme fırsatları keşfedebildiklerini ve performanslarını artırabildiklerini ortaya koyuyor.
 

Araştırma raporu, dünyanın en büyük kamu ve özel sektör organizasyonlarında görev alan 200’ün üzerindeki üst düzey BT yöneticilerinin fikirlerine yer veriyor. Rapor, bilişimde yüksek performans gösteren şirketlerin yeni BT proje yatırımlarının yüzde 55’ini büyümeye ve iş performansını destekleyen stratejik beceriler geliştirmeye ayırdıklarını gösteriyor. Emsalleri ise bu alana sadece yüzde 37 oranında yatırım yapıyor. Ayrıca, BT kullanımında başarı gösteren şirketler, BT strateji ve planlama sürecinin bir parçası olarak -sosyal, ekonomik ve jeopolitik faktörler anlamında- daha geniş çaplı iş senaryolarını değerlendirerek bakış açılarını genişletiyor.


Accenture’ın gerçekleştirdiği araştırma; BT kullanımında yüksek performans gösteren firmaların bulut bilişim, analitik, sosyal medya ve mobil teknolojilerin yanı sıra sanallaştırma, güvenlik ve veri yönetimi gibi temel teknolojileri diğer firmalara göre daha önceden tecrübe edip uygulamaya aldığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, bu şirketler büyümeyi destekleyen yeni ürünler ve hizmetler yaratma konusunda dijital BT’nin dönüşüm ile gelişme sağlayan etkisinin farkına varıyor ve benimsiyor.

Örneğin, yüksek performans gösteren şirketler “mobil” yetkinlikleri ile başı çekiyor. Araştırmaya göre, bu şirketlerin yüzde 69’u mobil işlemler sunarken, diğer grupta yer alan şirketlerde bu oranın yüzde 42 düzeyinde kaldığı görülüyor. Mobil işlemler müşterilerin hareket halindeyken, beğendikleri bir ayakkabıyı sipariş etmelerine, seyahat rezervasyonları yaptırmalarına, içtikleri kahvenin ücretini ödemelerine ve hatta banka hesapları arasında nakit transferi yapabilmelerine olanak tanıyor.


Accenture Türkiye Teknoloji Danışmanlığı Sorumlu Ortağı Emre Hayretçi, araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak, “Yüksek performans gösteren şirketler, müşteri deneyimlerini iyileştirmeye destek olmak ve şirketin iş performansına daha belirgin bir katkı sağlamak için, operasyonlarının her aşamasında teknolojik gelişmelerden faydalanarak dijital işletmeleri için sağlam bir temel oluşturuyor. BT kullanımında başı çeken şirketler, yeni dijital imkânların ne şekilde uygulanabileceğini biliyor, operasyonel etkinliğin ve BT verimliliğinin ötesine geçmeyi hedefleyerek, gelecekte büyüme sağlamak için teknolojiye daha fazla yatırım yapıyor” diyor.

Hibrit BT Ortamı Oluşturmak

Araştırma bulgularına göre, BT alanındaki liderler aynı zamanda bulut teknolojisine daha hızlı geçiş yapıyor ve diğer kurumlardan daha fazla fayda sağlıyorlar. Bu şirketleri temsil eden yöneticilerin üçte biri (yüzde 33) eski yöntemlerinin yerine özel veya genel bulut alternatiflerine etkin bir geçiş yaptıklarını ifade ederken, neredeyse 6’da biri (yüzde 15) ise tamamen sanal ve dinamik hibrit altyapılarını tek bir merkezden yönetmeye başlamış durumda.

Araştırma aynı zamanda şirketlerin, yakın gelecekte hibrit bir BT ortamında faaliyet göstermeyi umduklarını ortaya koyuyor. Yüksek performans gösteren şirketler, BT ayak izlerinin -altyapı, orta katman veya uygulamalar alanında- önemli bir bölümünün “geleneksel”, şirket bünyesinde (on-premise) veya dışarıdan başka bir sağlayıcı tarafında barındırılacağı, şekilde devam edeceğini öngörüyor. Hatta bu liderler kullandıkları 10 uygulamanın yaklaşık 6’sını (yüzde 59) 2020 yılına kadar geleneksel bir lisans modeliyle sürdüreceklerine inanıyor.


Aşağıdaki bulgular göz önünde bulundurulduğunda yüksek performans gösteren şirketlerin bulut teknolojisinden daha etkin şekilde faydalandığı açıkça görülüyor:
 

Şirketlerin yüzde 40’ı BT çevikliğinde fark edilebilir bir iyileşme gösterirken bu oran diğer gruptaki kurumların sadece yüzde 9’u için geçerli durumda.
Şirketlerin yüzde 43’ü proje portföyleri ile BT ve iş hedefleri arasında daha iyi bir uyum elde ettiklerini ifade ederken bu oran diğer gruptaki kurumların sadece yüzde 20’si için geçerli durumda.
Şirketlerin yüzde 33’ü bulut yatırımları sonucunda maliyetlerinde azalma gözlemlerken, bu oran diğer gruptaki şirketlerin sadece yüzde 14'ü için geçerli durumda.
 

Doğru Verilere Sahip Olmak Rekabet Üstünlüğü Sağlıyor

BT’de yüksek performans gösterenler, yıllardır ana veri yönetimine ve veri kalite güvencesine yatırım yapmalarının sonucunda doğru verileri elde etme yarışında belirgin bir avantaj sağlamış oldu. Bu yatırımların karşılığını da bugün aldıkları gözlemleniyor. Araştırmaya göre, yüksek performans gösteren şirketler diğer gruptaki şirketlerden iki kat fazla sayıda veri yönetimi (yüzde 77’ye karşı yüzde 30), içerik yönetimi (yüzde 77’ye karşı yüzde 23) ve tahmine dayalı analitik (predictive analytics) (yüzde 54’e karşı yüzde 21) gibi başlıca alanlarda bekledikleri ölçüde ya da daha fazla ticari değer elde etmiş durumda.

Bu güçlü temele sahip olan ve bilgi, iş süreçleri ve sistemleri arasındaki dinamikleri anlayan yüksek performans gösteren şirketler, stratejik analitik becerileri ve elde ettikleri öngörülerini süreçlerine entegre ediyorlar. Bu şirketlerin neredeyse yarısı (yüzde 46) gerçek zamanlı analitik tabanlı karar verme araçlarını iş süreçlerine entegre ederken, bu oran diğer gruptaki şirketler arasında sadece yüzde 3 düzeyinde kalıyor.
 

Her Şey Müşteri İçin

BT liderleri, BT yatırım stratejilerini yönlendiren en önemli üç öncelikten birinin müşteri odaklı iş amaçları olduğunu her zaman söylüyor. Bu; doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilgiyi sağlamayı, müşterilerle etkileşime geçmek için daha iyi yöntemler bulmayı ve müşterilere yeni hizmetler, ürünler sunmayı kapsıyor. Teknik ve iş yeterliliği anlamında en iyi performans gösterdikleri uygulamalar arasında müşteriye dokunan uygulamalar olduğunu da belirtiyorlar ki bu alandaki performansları diğer gruptaki kurumlara kıyasla belirgin oranda daha yüksek değerlerde bulunuyor.
 

BT Güvenliği ve İş Riski Yönetimi

Kurumlar giderek büyüyen dijital işletmelerinin güvenliğini sağlamaya daha fazla odaklanıyor, ancak pek çoğu yeni güvenlik teknolojilerine ayak uydurmakta güçlük çekiyor. Araştırmaya katılanların çoğu uyumluluk ve genel güvenlik yatırımlarının olması gereken düzeyde olduğuna inanıyor olsa da yüzde 45’i siber güvenlik alanında yeterince yatırım yapmadıklarını kabul ediyor. Uç sistemlerin güvenlğinin sağlanmasının yeterli olmadığına dair genel bir kanı olsa da, saldırganların bir adım önüne geçen aktif savunma sistemlerine geçişin henüz yaygın bir biçimde uygulanmadığı görülmektedir. Yine de, yüksek performans gösteren şirketlerin yüzde 75’i gelecek yıl risk profillerini azaltmayı ve BT güvenlik önlemlerini hızla güncellemeyi amaçlıyor. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr