TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
SATIŞ EKİBİ
KURULUM & SAHA
YÖNETİMİ
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KARİYER
PLANLAMA &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Tekno-Girişim, Tekno-Pazar'dan Sonra Şimdi de Tekno-Yatırım Desteği Başladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, işletmelere başlangıç sermayesi sağlayan Tekno-Girişim, pazar arayışlarını destekleyen Tekno-Pazar uygulamalarından sonra Tekno-Yatırım projesini başlattı. Yeni Proje, Ar-Ge sonuçlarını ticarileştirilerek ekonomiye kazandıracak. Böylelikle fikirden ürüne, üretimin tüm aşamaları desteklenmiş olacak
 

Tekno-Yatırım ismiyle lanse edilen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı, firmalara doğrudan hibe desteği, kredi faiz ve işletme gideri desteği getiriyor. Konuyla ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık:
 

“Tekno-Yatırım ile vergisel destek sağlayan projelerin çok ötesinde, sanayi profilimizi ileri teknoloji alanlara dönüştürüyoruz, firmalara doğrudan hibe desteği sağlayacağız”
 

dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye’de bir ilk olan Tekno-Yatırım projesini hayata geçirdikleri için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Amaçlarının Uluslararası düzeyde rekabetçi bir ekonomik yapının tesis edilmesi, Yüksek teknoloji alanlarındaki firma sayısının artırılması ve Teknoloji tabanlı yüksek katma değerli şirketlerin kurulması olduğunu kaydeden Işık, Ar-Ge sonucu ortaya çıkan katma değerli ürünlerin yatırıma dönüşeceğini ve ticarileşeceğini söyledi.
 

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor

Işık, Tekno-Yatırım’dan yurt içinde ve dışında kamu desteğinden yararlanmış Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri ile öz kaynakla gerçekleştirilmiş Ar-Ge faaliyeti sonucunda ortaya çıkan patentli ürün sahipleri ve TGB’lerde faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarının yararlanacağını belirtti.
 

Orta, yüksek ve ileri teknoloji alanlarındaki proje çıktılarının Tekno-Yatırım’dan faydalanabileceğini aktaran Fikri Işık, projedeki üç farklı desteği Hibe desteği, Kredi faiz desteği ve İşletme gideri desteği olarak özetledi.
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, toplamda 50 milyona kadarlık yatırımların destekleneceğini belirterek, yatırım tutarının 10 milyona kadarlık kısmının % 50’sinin küçük işletmeler için hibe olarak verileceğini vurguladı. Alınacak makine teçhizat yabancı ise bu oranın % 40 olacağının altını çizen Işık, 10 milyonluk tutarın kalan %50’lik kısmının kredi faizinin tamamının bakanlıkça karşılanacağını ifade etti. 10 milyonun üzerindeki tutarlar için ise kredi faizinin %50’si Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak.
 

Tekno-Yatırım Yönetmeliği Yayımlandı

Tekno-Yatırım olarak kısaltılan "Teknolojik Ürün Yatırım Destek" programı ile ilgili yönetmelik 29 nisan 2014'de Resmi Gazete'de yayınlandı.
 

Tekno-Yatırım’da destek kalemleri şöyle sıralanıyor: “Makine-teçhizat, Fizibilite masrafları, Sigorta bedeli, Taşıma giderleri, Montaj masrafları ve kira, personel ve enerji gibi işletme giderleri. İşletme giderlerine bir yıl için %75 oranında hibe verilecek”
 

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün çalışmasının büyük bir atılım olduğundan bahseden Bakan Işık, programdan beklentilerini şöyle aktardı.
 

“ Bu program Türkiye’de ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu programdan yararlanacak şirketlerimize girişim sermayesi fonlarının da ortak olması beklenmektedir. Bu program aynı zamanda buluş sahibi ve yatırımcıyı da bir araya getirmesi açısından önemlidir. Bu yönüyle de güçlü teknoloji tabanlı firmaları ülkemize kazandırmış olacağız.”
 

Tekno-Yatırım İle Teknoloji Tabanlı Firmalar Gelecek

Projeden,
 

Yurt içinde kamu desteğinden yararlanmış Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri (gerçek ya da tüzel kişiler)

Yurt dışında kamu desteğinden yararlanmış Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün sahipleri (gerçek ya da tüzel kişiler)

Yurt içi ve yurtdışında öz kaynak kullanılarak gerçekleştirilmiş Ar-Ge faaliyeti sonucunda ortaya çıkan patentli ürün sahipleri

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları yararlanabilecek.
 

Destek Türleri şöyle:

Hibe desteği

Kredi faiz desteği

İşletme gideri desteği

Destek Miktarları’na gelince…

Toplamda 50 milyona kadarlık yatırımlar desteklenecek.

Yatırım tutarının 10 milyona kadarlık kısmının % 50’si (küçük işletmeler için) hibe olarak verilecek.

Alınacak makine teçhizat yabancı ise bu oran % 40 olacak.

10 milyonluk tutarın kalan %50 lik kısmının ise kredi faizinin tamamı bakanlıkça karşılanacak.

10 milyonun üzerindeki tutarlar için ise kredi faizinin %50’si karşılanacak. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr