TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerinde Türkiye'yi İTÜ Çekirdek Temsil Ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin girişimcilik projesi İTÜ Çekirdek, 2006’dan bu yana Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda düzenlenen; ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde girişimciliği ödüllerndiren ve girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’nde yarışacak.
 

Bugüne kadar 10.000’in üzerinde yeni şirketin doğmasına olanak tanıyan Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’nde 6 kategoride gerçekleştiriliyor. “Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi”, “Yeteneklere yatırım yapmak”, “Girişimcilik ortamının geliştirilmesi”, “İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi”, “Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi” ve “Sorumlu girişimcilik”.
 

İTÜ ise “Yeteneklere Yatırım Yapmak” kategorisindeki, “İTÜ Çekirdek Projesi” ile Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için Türkiye’nin aday gösterdiği proje olup, Avrupa Komisyonu nezdinde adaylık süreci resmi olarak başlatıldı.

Türkiye’nin girişimci yerleşkesi: İTÜ Çekirdek
 

Yaratıcı ve teknoloji tabanlı fikirlerin hayata geçirilmesi için gerek duyulan ihtiyaçların hepsini karşılayan İTÜ Çekirdek’in vizyonu Türkiye’de sağlıklı bir girişimci ekosistemi oluşturabilmek, gençleri teknoloji tabanlığı girişimciliğe inandırarak ulusal kalkınmaya destek olmak.
 

Bu vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam eden İTÜ Çekirdek şimdiye kadar başardıkları ile Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’nin en önemli adaylarından biri konumunda bulunuyor:
 

Dünya çapında kabul edilen girişimcilik ve yeni firma başarı oranı %10-20 arasında iken bu oran İTÜ Çekirdek’te %40.. İTÜ bu oranla Türkiye ve Dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor.


Kuruluşunun 3.senesinde toplam 1500 başvurualdı. Bunların 300’ü değerlendirildi. 33 proje kuluçka aşamasına alındı. Bu 33 projeden toplamda 13 başarılı şirket kuruldu:


Çekirdek’te yetişen şirketler, ürünlerini Savunma Sanayi Müsteşarlığı, İş Bankası gibi Türkiye’nin önde gelen kurumlarına pazarlama imkanı yakaladı. Ayrıca enerji, kimya, endüstri, tarım sektörlerinin devleri, İTÜ Çekirdek şirketleri ile masaya oturdu.


İTÜ Çekirdek’ten çıkan ve dünyada ilk olma özelliği olan projeler patent sürecine alındı. Dünyanın her yerinde uygulanabilirliği olan ürünlere dönüşme fırsatı oluşturuldu.
 

İTÜ Çekirdek kendi şirketini kurmayı hedefleyen, mevcut projelerini hayata geçirebilecek bilgi ve donanıma sahip girişimcileri bünyesinde toplayan, Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri konumunda bulunuyor.
 

Girişimcilerin başvurdukları projelerinin Türkiye’nin teknolojik birikimine ve ekonomisine katkısı, uygulanabilirliği ve ticarileşebilirliğinin esas alınacağı değerlendirme sonucunda konusunda deneyimli uzmanlar her sene İTÜ Çekirdek’e kabul edilecek olan yaklaşık 15 grubu belirliyor.

İTÜ Çekirdek bünyesinde, yaratıcı, teknoloji tabanlı fikirleri olan ancak projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu, laboratuvar gibi lojistik imkânları (Ön-Kuluçka Merkezi), Ar-Ge fonu, eğitim-danışmanlık hizmetleri ile network imkânlarını (Hızlandırıcı), finansal destek mekanizmalarını(Yarışma) ve sonrasında şirket olarak faaliyetlerini sürdürecekleri uygun ortamı (Kuluçka Merkezi)sunuluyor.
 

Seçilen gruplar tam donanımlı ofis ve laboratuarlardan tamamen ücretsiz olarak yararlanabiliyor, projelerinin gerçeğe dönüşmesi için oluşturulmuş 100.000 TL değerindeki Ar-Ge fonunu kullanabiliyor ve konularında uzman eğitmenler ve mentorlardan eğitim görebiliyorlar. Süreç sonunda yapılacak İTÜ Çekirdek Yarışması sonucu dereceye giren projelere 1 yıl süre ile kuluçka ofisi, farklı para ödülleri ve şirketini kurma imkânı sağlıyor.
 

Genç girişimciler, İTÜ Çekirdek’te aldıkları 150 saati aşan eğitimler sayesinde başarılı bir mühendis olmanın yanı sıra yetenekli bir iş adamı olmayı da öğreniyor.
 

İTÜ Çekirdek’e Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, tüm üniversitelerin öğrencileri, yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri ile bu üniversitelerin programlarından mezunkişiler başvurabiliyor. Ayrıca tersine beyin göçünü teşvik etmek amacıyla yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşları da başvurabiliyor. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr