TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİM
HİZMETLERİ
TEKNOLOJİ TABANLI
GİRİŞİMCİLER İÇİN İŞ GELİŞTİRME
MENTORLÜĞÜ
PROFESYONEL
YAZILIM
GELİŞTİRME
SANAYİDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİ TRANSFER
OFİSLERİ & TEKNOPARKLAR İÇİN
İŞ GELİŞTİRME
YATIRIMCI
BULMA & DEVLET
DESTEKLERİ
YAZILIM-BİLİŞİM
SEKTÖRÜNDE SATIŞ PAZARLAMA
& İŞ GELİŞTİRME
KURUM İÇİ
MENTORLUK &
İÇ GİRİŞİMCİLİK
KEY OF CHANGE

Bakan Fikri Işık, ARGE Destekleri Konusunda Bilgi Verdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ar-ge Merkezlerinde bugün itibariyle yaklaşık 21.000 nitelikli Ar-Ge personelinin çalıştığını ve bugüne kadar yaklaşık olarak 7,3 milyar TL Ar-Ge harcaması yapıldığını, Ar-Ge Merkezlerinde gerçekleştirilen projelere ilişkin yaklaşık 2000 adet ulusal ve uluslararası patent müracaatı oluştuğunu ve bunların arasından, bugüne kadar 1256 adet patentin tescillendiğini açıkladı. Bakan Işık açıklamasına şöyle devam etti :
 

Bu merkezlerin gerek istihdam ettikleri Ar-Ge personeli ile gerekse yaptıkları Ar-Ge harcamalarıyla ülkemizin Ar-Ge yoğunluğuna ciddi katkılar yapmaya başladığı gözlemlenmiştir. Bu da özel sektör Ar-Ge Merkezlerini oluşturma ve destekleme yönündeki Kamu politikasının önemli bir yansıması olarak düşünülebilir.
 

Bu merkezlerin ortalama 3-4 yaşlarında olduğu dikkate alınırsa bu kadar kısa sürede gösterdikleri başarılar gelecek dönemlerdeki ortaya koyacakları ciddi katkıların da bir göstergesidir. Nitekim bu merkezlerde 5000’in üzerinde proje ile halen çalışılmakta ve yaklaşık olarak da 3000 proje tamamlanmış bulunmaktadır.
 

Bu yıl yapmış olduğumuz Ar-Ge Merkezleri Performans endeksleriyle de Ar-Ge Merkezlerimizin mevcut durumları ortaya çıkarılmış, geleceğe ilişkin kendi alanlarında yol haritaları çizilmiş, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini daha ciddi yapmaları yönünde bir motivasyon kaynağı oluşturulmuştur.
 

Bu projelerin önemli bir kısmının da patent alınmaksızın bağlı oldukları şirketler tarafından ticarileştirilmiş ve ülke ekonomisine katma değer olarak döndüğünü görmekteyiz.
 

"Destekler sürecek"
 

Bu merkezlerimize 2011 yılında 577,3 milyon TL, 2012 yılında 711 milyon TL ve 2013 yılının ilk 6 ayında ise 253 Milyon TL vergisel destek sağlanmıştır.
 

Bu merkezlere sağlanan Ar-Ge teşviklerinin süresinin 2023 yılına kadar uzatılması ve çalışan başına 5 yıl olarak öngörülen SGK İşveren hissesinin yarısına ilişkin destek süresinin de 2023 yılına kadar uzatılması çalışmalarına devam edilmektedir.
 

Bu merkezlerimizin gün geçtikçe nitelik ve niceliklerinin artmasını ümit etmekte, Bakanlık olarak da bu merkezlerimizin daha güçlü hale gelebilmesi yönünde elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini istemekteyiz.
 

"Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde 20 bin proje"
 

Ar-Ge ve İnovasyon ekosistemimizin bir diğer temel dinamiği ve henüz bebeklik sürecinde olan Teknoloji Geliştirme Bölgelerimizde bugün itibariyle 27.828 Ar-Ge personeli istihdam edilmekte ve yaklaşık 20.000 Ar-Ge projesi gerçekleştirilmiştir. 11.577 proje tamamlanmış ve 7.126 proje de devam etmektedir. Bu bölgelerin kurulmasıyla daha önce şirket kurma imkânı bulunmayan Öğretim Üyelerimize, bunun yolu açılmış ve öğretim üyelerimizin bu bölgelerde Ar-Ge yaparak sahip oldukları bilgiyi ekonomimize kazandırma imkânı tanınmıştır. Bu çerçevede Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Öğretim Üyelerimiz kurmuş oldukları 555 akademisyen firması ile Ar-Ge faaliyetlerini devam ettirmektedirler.
 

Bugün Teknoloji Transfer hizmetleri, kuluçka faaliyetleri ulusal ve uluslararası Ar-Ge işbirlikleri gibi Teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetleri ile ülkemizin Ar-Ge ekosistemine önemli katkılar yapmakta 1,5 milyar USD yurtdışı satış, 14 milyar TL yurtiçi satış ve 112 yabancı yatırımcının toplamda 2,6 milyar TL’lik yatırımı ile de önemli katma değer ürettikleri görülmektedir.
 

"Etki Analizi ve Değerlendirme Dairesi kuruluyor"
 

Önümüzdeki günlerde Kamu tarafından verilen bütün Ar-Ge destek mekanizmalarının ekonomik ve sosyal etkilerini ölçmek, bu çerçevede destek mekanizmalarını daha güçlü hale getirmek için Etki Analizi ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’nı kurmayı planlamaktayız. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulacak bu daire aracılıyla Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile diğer Ar-Ge ve inovasyon desteklerinin etki analizlerini yaparak ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda da bu mekanizmaların etkinlik ve derinlik kazandıracak yol haritası çizmeyi hedeflemektedir. site design & technology
SLC Web Mühendisliği
www.slc.com.tr